Tip 5. BOJUJU


navenek i uvnitř.

V jednu chvíli nahoře, v jednu dole. Tak jak bojujeme navenek (opatření, roušky), bojujeme i uvnitř nás samotných. Někdy úspěšně, někdy ne. Někdy nám ten boj zabere chvilku, jindy nás zahltí na delší čas. Společnost chce, abychom byli:

🙃POZITIVNÍ

💪ZDRAVÍ

💼ZAMĚSTNANÍ (někdy až moc)

📍CÍLevědomí

Začali jsme se zaměřovat na výkon. Chceme být neustále produktivní. A je na nás vyvíjen obrovský tlak.

Co to způsobuje? Začínáme se vyhýbat sami sobě. Negativní myšlenky a pocity odsouváme stranou. Ale teď nás to trošku dohání. Co nás dělá šťastnými?  “Být šťastný” někdy zakládáme na našich očekáváních a cílech.

▪️”Až půjdu ven, budu nejšťastnější.”

▪️”Až….. (doplňme si sami).

Ale věděli jste, že je vědecky dokázáno, že čím více si nastavíme cíl “Být šťastný/ Budu šťastný až…”, stáváme se méně “šťastnými” a spokojenými? Zajímavý paradox. Honíme se za cílem “být šťaštní, pozitivní, fit atd.”. Ale jde se takhle cítit 100 % našeho času? NE! Negativní pocity posíláme pryč.

K čemu slouží emoce z evolučního hlediska? Emoce nám po celý vývoj pomáhají. Naznačují nám, co se děje v našem těle a v naší mysli. Snaží se nás navigovat správným směrem  a upozornit na to, jak máme reagovat. Minulý týden jsme se začali učit pracovat s emocemi. A jak v tom pokračovat?

Pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu:

🥺Cítím strach:

〰️Co mi můj strach říká o tom, co je pro mě důležité?

〰️Čeho přesně se bojím? 

〰️Proč ho cítím právě teď a tady?

〰️Co mi to říká o mých hodnotách? 

Ptejme se sami sebe, proč (strach) cítíme, co za ním je a co nám tím chce říct. A odpovězme si na otázku:Mezi stimulem (tím, co nám vyvolalo strach) a naší reakci (“Jsem nevrlá na ostatní.”) je mezera (chvilka času). V mezičase máme schopnost rozhodnout se, jaká bude naše reakce a ovlivnit ji. 

🕳S______(mezera)_____R🧨

Mezeru ale většinou přecházíme a jdeme rovnou k reakci.

🕳S________R🧨Příště, než zareaguješ, využij zmiňovanou mezeru a:

👃3x se nadechni a vydechni 

a pak až zareaguj. Jak dýchat už víme z včerejšího dne. 🤫Anebo zkus zareagovat “potichu”. 

  1. Něco vyvolá pocit či emoci (stimulus).
  2. 3x nádech a výdech.
  3. Moje (tichá) reakce bez slov.Tak #nekaslinasebe,
Terka ❤️