Tip 1. NEZTRATÍM SE


Střelba na FF Uk nás zasáhla. Některé více, některé méně.  Může to vyvolávat řadu otázek, obav a nejistot. Naopak i vlnu solidarity, velkorysosti a sounáležitosti. 

Můžou se se v nás střídat různé emoce v různých intenzitách. Je to jak na horské dráze. Poté mohou přijdou i chvíle, kdy necítíme vůbec “nic”. Postupně se v tom všem můžeme začít i ztrácet.

Ať už nás to zasáhlo přímo nebo nepřímo, ve svých myšlenkách, pocitech, náladách, emocích, vztazích, samotě, motivaci se můžeme ztrácet.

Zvyšují se nároky na naši odolnost. Čím si vlastně procházíme a jak se v tom všem a hlavně v sobě neztratit?

KRIZE je proces, kterým si musíme projít. Zkratky neexistují. Má své fáze, které nemusí jít v daném pořadí. Můžeme mezi nimi přeskakovat nebo se i vracet.

ŠOK- POPŘENÍ

“Tohle přeci není možné. To se u nás nemůže přeci stát.”

 • Popření je dočasná obrana. Nechceme se smířit s tím, co se děje.
 • Vyhýbáme se skutečnosti a někdy jí sabotujeme. Cítíme zmatek, strach a jsme v šoku.
 • Nechápeme, co se děje.

HNĚV-AGRESE

“Jak to může někdo udělat? To není fér!“

“Jak mám uvěřit, že je většina lidí v jádru dobrá?”

 • Cítíme vztek, hněv, podrážděnost nebo úzkost.

SMLOUVÁNÍ

“Dal/a bych všechno za to, kdyby…”

 • Svítá nám naděje.
 • Vidíme světlo na konci tunelu.
 • Hledáme smysl, spojujeme se s ostatními (pomoc ostatním) a zapojujeme se v komunitě.

DEPRESIVNÍ NÁLADA

“Nevím, jak dál.”

 • Přichází skleslost, uzavření se do sebe a možná odmítáme kontakt.
 • Pláčeme, máme strach, cítíme smutek a beznaděj.
 • Máme pochyby o světě (o lidech) a nemáme chuť do činností.

PŘIJETÍ

“Zvládneme to.”

 • Vyrovnáváme se s tím, co se kolem nás děje a začínáme sami sobě rozumět.
 • Dochází k psychickému uvolnění.
 • Spolupracujeme a uvažujeme racionálně.


💬Ve které fázi se nacházíš?

💬A ve které lidi kolem tebe?

Uvědom si, kde jsi a jak rychle se dostáváš z 1 fáze do 2. Jsou to dny/hodiny? Pokud jsme se dostali do přijetí, pomáhejme druhým. Konflikty a nedorozumění mohou vznikat právě díky tomu, že každý jsme v jiné fázi. Tak #nekaslinasebe,

Terka ❤️